Zomerleerhuis 2016

Klaas de Jong, auteur van Inzicht in 666 en Mysterie Babylon zal twee lezingen geven over het thema oorlog en vrede. Dat is een heel belangrijk thema in de Bijbel. De oorlogen beginnen in de tijd van Nimrod, de stichter van Babel en Ninevé. Onze Heer Jezus vertelde Zijn discipelen dat er tot Zijn wederkomst oorlogen en geruchten van oorlogen zullen zijn. Maar de profeet Jesaja spreekt al zo indrukwekkend van een toekomst waarin de mensen de oorlog niet meer leren en elke dreunend stampende soldatenlaars verdwenen zal zijn. Hoe zal dat gebeuren?

24 juli 2016: Oorlogen vanaf Babel tot het einde – beluisteren

31 juli 2016: De komst van het Vrederijk – beluisteren

Vrije toegang – Aanvang 19.00 – Hogewalkerk te Steenwijk