Ochtend in Woerden met Tverberg en archeoloog

Plant Hope Israel Ministries organiseert op 20 juni met uitgeverij Toetssteen en evangelische boekwinkel De Hoeksteen een gebed- en studieochtend in Het Baken te Woerden. Lois Tverberg zal dan spreken over de Joodse wereld in de eerste eeuw en Jennifer Guetta over de Bijbel en archeologie. Beide hebben veel onderzoek gedaan in Israël en hebben boeiende ontdekkingen gedaan.

De toegang is gratis; ontvangst 9.30-10.00.

Uitdaging uitdelen

In de krant Uitdaging van 15 december 2017 is een recensie van Zittend aan de voeten van rabbi Jezus geschreven door Jacco Stijkel. Hij noemt het een verfrissend boek:

Door de fijne schrijfstijl blijf je dit boek ook lezen […] Zelf vind ik bijvoorbeeld het hoofdstuk over het Koninkrijk van God sterk. Juist omdat daar weer die balans is te vinden: niet alleen een toekomstgericht koninkrijk […] Maar dat het gaat om een genadig God en gehoorzame volgelingen.

De krant is gratis beschikbaar om uit te delen in kerken en boekhandels.

Derde boek van Lois Tverberg nu beschikbaar

Op 5 juli 2017 leverde drukkerij Zalsman een pallet vol met boeken. Inmiddels zijn de distributiecentra bevoorraad. Het nieuwe boek is de derde van Lois Tverberg in Nederlandse vertaling. Samen met Ann Spangler schreef ze Zittend aan de voeten van rabbi Jezus. Het nieuwe boek laat zien wat het betekende om in de Joodse wereld van de eerste eeuw een discipel te zijn. De auteurs vertalen dat naar onze tijd en geven prachtige inzichten in het Koninkrijk van de hemelen en de betekenis van de Bijbelse feesten.

Recensie op Vlaamse site Indekerk

Maarten Hertoghs van de Evangelische Christengemeente te Kuurne schreef een recensie van Luisteren naar de taal van de Bijbel op de site Indekerk.be

NBD Biblion: ‘Een juweel voor persoonlijke Bijbelstudie’

De Nederlandse bibliotheekdienst Biblion publiceerde een recensie van Luisteren naar de taal van de Bijbel. Recensent ds. Jenno Sijtsma besluit met: ‘een juweel voor persoonlijke Bijbelstudie.’

EVA 4/2016 over Luisteren naar de Taal van de Bijbel

In het maandblad EVA nummer 4 2016 is een korte recensie gepubliceerd van Luisteren naar de Taal van de Bijbel van Lois Tverberg en Bruce Okkema.

klein_Eva 4 2016 recensie taal Bibel zoom

Kom naar boekpresentatie bij Goedhart Boeken in Zwolle

Op donderdagavond is er om 20 uur een presentatie van het nieuwe boek Luisteren naar de Taal van de Bijbel bij Goedhart Boeken aan de Assendorperstraat 79 te Zwolle. Op deze avond zullen de vertaalsters van het boek vertellen over hun werk en krijgt u informatie over het En-Gedi Resource Center, dat is opgericht door de auteurs Tverberg en Okkema.
Uitgever Klaas de Jong zal iets vertellen over de illustraties van de Joodse kunstenaar Ephraïm Moshe Lilien in het boek.

De vertalers van het boek van Tverberg en Okkema

Op reis in Israël ontdekte Harriët Tamminga Listening to the Language of the Bible. Ze was diep onder de indruk van de inzichten in de Bijbelteksten in dit boek van Lois Tverberg en Bruce Okkema. Een Nederlandse versie van dit boek werd haar grote wens. Binnen haar kerkgemeente, de CGK Zwolle, waren Ariena Noordman en Marije Davidsdochter bereid om samen met haar het boek te vertalen. Om de beurt vertaalden ze en hoofdstuk en daarna bediscussieerden ze de vertaling.
Omdat Hebreeuwse woorden meestal een bredere en diepere betekenis hebben dan in het Nederlands met één woord kan worden weergegeven, vergeleken ze verschillende vertalingen waaronder de Statenvertaling met kanttekeningen, moderne Nederlandse vertalingen maar ook die van de Jewish Publication Society.
Het resultaat is een prachtig boek met een heldere uitleg van 61 Bijbelse begrippen: Luisteren naar de Taal van de Bijbel.
klein_vertalers bij Zalsman Zwolle 1
Henk Supheert van drukkerij Zalsman te Zwolle legt de vertalers de fijne kneepjes van de boekdrukkunst uit

Recensie Tverberg in Kerkblad voor het Noorden

Ds. D. Visser te Amersfoort schreef in het Kerkblad voor het Noorden (CGK) een uitgebreide recensie van het boek Wandelen in het stof van rabbi Jezus van Lois Tverberg. Zijn conclusie:

Ik beveel dit boek hartelijk aan bij mensen die graag naar Jezus luisteren. Het is fantastisch dat uitgeverij Toetssteen, die pas sinds 2012 bestaat, dit boek op de Nederlandse markt heeft gebracht.

Indekerk.be over boek Lois Tverberg

Op de website van Evangelische VolwassenWerking is een recensie geplaatst van Wandelen in het stof van rabbi Jezus. Maarten Hertoghs, voorganger van de Evangelische Kerk in Kuurne (BE), concludeert:

Dit boek is leesbaar voor een breed publiek. Het is, mijns inziens, toegankelijk geschreven en leest vlot. Elk hoofdstuk begint met een anekdote als inleiding. Aan het einde van elk hoofdstuk zijn er enkele vragen, onder de titel: ‘Wijsheid voor de weg’. Het zijn vragen die de lezer uitdagen om de theorie in de praktijk om te zetten. Wie wil, kan er dus een intensieve wandeling van maken!