Interview Dagblad vh Noorden en Leeuwarder Courant

Op zaterdag 30 september 2017 publiceerden Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant een interview door Job van Schaik met Klaas de Jong, auteur van Kristallnacht en Kamp Westerbork.

Interwie Radio Israel over boek Kristallnacht

Jack van der Tang, directeur van Pillar of Fire, interviewde voor Radio Israƫl Klaas de Jong over zijn nieuwe boek Kristallnacht en Kamp Westerbork. De Jong liet in dit boek zien hoeveel de kranten in 1933 tot mei 1940 schreven over de Jodenvervolging in Duitsland. Vanwege ons collectieve zwijgen in die tijd deed De Jong een oproep om tot een dag van nationale schuldbelijdenis tegenover de Joodse gemeenschap te komen.

Opinie RD: eerst schuld belijden

Artikel van Klaas de Jong in het Reformatorisch Dagblad over de noodzaak om eigen collectieve schuld te belijden voordat je effectief antisemitisme kunt bestrijden.

Boekpresentatie perscentrum Nieuwspoort

Op 11 september 2017 overhandigde Klaas de Jong zijn nieuwe boek Kristallnacht en Kamp Westerbork aan opperrabbijn Binyomin Jacobs. Het boek laat zien hoeveel de kranten in 1933 tot 1939 schreven over het lot van de Joden. De Jong zei tegen Jacobs dat hij zich als Nederlander schuldig voelde: we wisten in 1938 al van de komende Holocaust maar we zwegen.

Ds. Kees Kant (PKN Katwijk) waarschuwde voor het gedachtengoed van het Lutherse Entjudungsinstitut in Eisenach dat in de Palestijnse bevrijdingstheologie herleeft. Jacobs en Kant waren het hartgrondig eens dat antisemitisme en antizionisme nauw met elkaar zijn verbonden.

In het boek staat ook het herdenken na de oorlog met de ervaringen van Jaap Slager die na de onderduik terugkwam in Steenwijk en er is aandacht voor individuele moed zoals de viceconsul in Litouwen die in 1940 2.200 Joden redde door neovisa voor Curacao uit te schrijven.

Vlnr: De Jong, Jacobs, Slager en Zwartendijk

Verslag herdenking in Steenwijker

In de Steenwijker Courant van 11 november stond een uitgebreid verslag van de herdenking van Kristallnacht.

klein_voorblad Steenwijker 13 nov 2013 bijges

Steenwijk herdenkt Kristallnacht

DBP_1988_1389_ReichskristallnachtOp 9 november herdenkt de Raad van Kerken van Steenwijk eo de Kristallnacht van 9-10 november 1938. Op die nacht gingen overal in Duitsland de synagogen in vlammen op. Dat was zoals de Opregte Steenwijker Courant destijds schreef nog maar een voorspel van wat de Joden te wachten stond in Hitler-Duitsland. Na 75 jaar is het belangrijk om dit drama te herdenken.