De Waarheidsvriend recensie Bijbelse Toekomstverwachting

In het nummer van 24 juli 2015 van De Waarheidsvriend is een recensie verschenen van het boek Bijbelse Toekomstverwachting. Ds. M.A. Kuijt schreef:

‘…. verrassende doorkijkjes, zonder dat de schrijver pretendeert het laatste woord te hebben gesproken ofhet laatste, ontbrekende puzzelstukje te hebben gevonden. Wel is de schrijver er diep van overtuigd dat het meer dan tijd is om de Bijbel op het punt van de eindtijd intensiever te onderzoeken.’

Waarheidsvriend

Uitdaging over boek Bijbelse Toekomstverwachting

Jacco Stijkel schreef voor Uitdaging een recensie van Bijbelse Toekomstverwachting. Stijkel is vooral blij met de uitleg over de gruwel der verwoesting en zijn eindconclusie over het boek is:
‘Ik kan erg waarderen dat de auteur de teksten over de eindtijd dicht bij zijn lezers brengt. Op deze manier draagt het boek bij dat mensen zelf de profetieën gaan lezen en bestuderen en er verder onderzoek naar doen.’

uitdaging

Recensie NBD Biblion: fascinerend en bemoedigend

Ds. Jenno Sijtsma schreef voor de bibliotheekdienst NBD Biblion een recensie over het boek Bijbelse toekomstverwachting van ds. G. de Lange:

… Maar dit boek wil vooral de christen informeren over wat er voor de komst van dat Koninkrijk allemaal staat te gebeuren en uitvoerig belicht de auteur de vele profetieën. Hij doet dat op een fascinerende en bemoedigende manier …

Recensie Bijbelse toekomstverwachting in Opbouw

In het opinieblad van de Nederlands Gereformeerde Kerken is een recensie van het boek Bijbelse Toekomstverwachting gepubliceerd.Ds. Roel Venderbos noemt het een prikkelend boek. Prikkelend in die zin dat je met de auteur gaat zoeken naar wat de Schrift zegt en vooral naar de komst van onze Heer, concludeert Venderbos.

klein_bovenkant recensie Opbouw van Bijbelse toekomstverwachting

Ds De Lange overhandigt boek aan prof. Hoek

Op 19 september overhandigde ds Gerard de Lange (NGK) op de Christelijke Hogeschool Ede het eerste exemplaar van zijn boek Bijbelse toekomstverwachting aan professor Jan Hoek. In zijn dankwoord gaf Hoek aan dat dit boek een belangrijke aanwinst is voor christenen die de eindtijd serieus willen bestuderen. In Bijbelse toekomstverwachting geeft De Lange  een samenhangende uitleg van de rede van Jezus over de laatste dingen, de profetieën van Daniël en het boek Openbaring. “Openbaring is het enige Bijbelboek dat de lezer gelukzalig verklaart en dat maakt het belang van studie van de eindtijd duidelijk,”zei De Lange.

klein_De Lange overhandigt boek aan prof Hoek

Voorinschrijving ‘Bijbelse toekomstverwachting’

Medio september komt het boek Bijbelse toekomstverwachting uit, een bijzonder boek over de eindtijd in de Bijbel. Ds. Gerard de Lange, emerritus predikant van de NGK Ede geeft een heldere uitleg van Openbaring, Daniël en Jezus’ rede over de laatste dingen. Maar hij schrijft ook over de waaroms van de eindtijd en over hoe we uit kunnen zien naar een heerlijke toekomst.

Tot 12 september geldt de voorinschrijfprijs van 17,50 excl. verzendkosten. Deze actie geldt ook bij verschillende boekhandels zoals De Fakkel en De Bron in Ede.

Omslag Bijbelse toekomstverwachting