Je hart in vuur en vlam – de taal van het geloof

De Bijbel in Gewone Taal van het NBG maakt het de moderne mens makkelijk om de Bijbel te lezen. Maar staat er wel wat er had moeten staan? Door in deze vertaling Psalm 16:10 te leggen naast Handelingen 2:27 kun je dat snel beoordelen. De uitleg van Petrus past niet bij de vertaling van de psalmtekst.
Als je net als de Emmaüsgangers een brandend hart wilt hebben door het herkennen van Jezus in de profetieën lees dan ons nieuwe boek Een Bijbel zonder ziel?

Cover Een Bijbel zonder ziel

Reacties zijn gesloten.