Zittend aan de voeten van rabbi Jezus

Leerlingen aan de voeten van hun Meester

Hoe zou het zijn als je bijna tweeduizend jaar terug in de tijd zou kunnen reizen om aan de voeten van Jezus te zitten samen met Zijn discipelen? Hoe was de Joodse cultuur in die tijd en hoe sloten de lessen en gelijkenissen van Jezus daarbij aan? In ‘Zittend aan de voeten van rabbi Jezus’ maakt u een fascinerende reis in de tijd van Jezus die u nieuwe inzichten en inspiratie oplevert. Ann Spangler en Lois Tverberg geven een kleurrijke beschrijving van die wereld met hun feesten, gebeden en discussies tussen rabbi’s. De gelijkenissen van de Heer Jezus schokten en verrasten Zijn Joodse toehoorders. De uitleg in de context van die tijd en cultuur levert rijke inzichten op. Het boek verdiept de wortels van het christelijk geloof en helpt u om de rijkdom en eenheid van de Bijbel beter te begrijpen.

 

Recensie ds. Siijtsma (CGK) voor NBD Biblion:

Bekende Schriftgedeelten gaan leven en wie dit boek bestudeert, leest de Bijbel voortaan anders! Voor elke christen, ook de theoloog, is dit boek een verrijkende ervaring: een weldaad voor elke lezer.  

Recensie Jacco Stijkel in Uitdaging

Door de fijne schrijfstijl blijf je dit boek ook lezen […] Zelf vind ik bijvoorbeeld het hoofdstuk over het Koninkrijk van God sterk. Juist omdat daar weer die balans is te vinden: niet alleen een toekomstgericht koninkrijk […] Maar dat het gaat om een genadig God en gehoorzame volgelingen.

In 2014 verscheen de eerste Nederlandse uitgave van een boek van Lois Tverberg. Van dit boek met de titel Wandelen in het stof van rabbi Jezus is in 2015 een tweede druk verschenen.