Luisteren naar de taal van de Bijbel


Laat je leiden door de woorden zoals Jezus die leerde
Luisteren naar de taal van de Bijbel

In 61 lessen geven Lois Tverberg en Bruce Okkema de diepte weer van Bijbelse begrippen en kernwoorden als Heiligen van de Naam, Levend Water en de HEER zegenen. Ze doen dat op basis van betekenis en reikwijdte van die begrippen in de tijd dat de Heer Jezus leerde in de gebieden van Judea, Samaria en Galilea.

Jezus was niet alleen een volmaakte Leraar; de auteurs laten in een aantal hoofdstukken overtuigend zien dat Jezus voor Zijn toehoorders zich openlijk presenteerde als de Messias. Zo stelde Hij zich voor als de goede herder, een bekend beeld voor ons. Maar de Joden in die tijd beseften dat Jezus verwees naar de profetieën van Ezechiël en Jesaja waarin de Messias als dé goede herder wordt voorgesteld.

Het geheel is een hartverwarmend boek voor persoonlijke Bijbelstudie en voor studiegroepen. Bij elk hoofdstuk staan vier vragen. De laatste vraag is daarbij bedoeld voor discussie in een groep of om persoonlijk te overdenken.

In 2014 verscheen de eerste Nederlandse uitgave van een boek van Lois Tverberg. Van dit boek met de titel Wandelen in het stof van rabbi Jezus is in 2015 een tweede druk verschenen.

Recensies:

Peter de Bruijne in Opwekking Magazine april 2016
Aanbevolen, ook als cadeau.

Ds. D. Visser in Kerklblad voor het Noorden maart 2016
Een mooi boek dat ik graag zeer aanbeveel

Elly Volkering in Contact CGK Zwolle maart 2016

Wow, dit is prachtig!

ds. Jenno Sijtsma voor NBD Biblion 11 mei 2016
Een juweel voor persoonlijke Bijbelstudie