Bijbelse toekomstverwachting

Omslag Bijbelse toekomstverwachting

Uitleg bij Daniël, Openbaring en Jezus’ rede op de Olijfberg

Als Zijn discipelen vragen naar de voleinding van de wereld en Zijn komst, gaat Jezus zitten op de Olijfberg. Hij neemt de tijd voor dit belangrijke onderwerp. Opmerkelijk is dat Jezus in Zijn antwoord verwijst naar de profeet Daniël en Zijn volgelingen waarschuwt om waakzaam te blijven.

God Zelf moedigt ons aan om Zijn Woord te onderzoeken en geeft stukje bij beetje meer inzicht, is de ervaring van auteur Gerard de Lange, emeritus predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk. Zijn doctoraalscriptie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn over de verwoestende gruwel in Daniël en in de evangeliën is de basis voor dit boek dat een heldere en eenvoudige uitleg geeft van de eindtijd. Bijbelse toekomstverwachting licht niet alleen het boek Daniël en Jezus’ rede over de laatste handelingen in de eindtijd toe, maar behandelt ook alle hoofdstukken van Openbaring.

De auteur gebruikt daarbij mooie beelden ter verheldering, zoals de steen die in de vijver wordt gegooid. Als watergolven vanuit een steen in Jeruzalem gaat het Evangelie naar de einden der aarde om terug te keren tot waar ze ontstonden: in Jeruzalem.

Prof. dr. J. Hoek, hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Groningen en de Evangelische Theologische Faculteit Leuven en lector aan de Christelijke Hogeschool Ede, schrijft in zijn nawoord bij dit boek:

[…] een inhoudsrijke studie ter tafel over de toekomstverwachting van de christelijke gemeente en het leven in de eindtijd […] de kracht ervan ligt in een heldere uitleg van vele perikopen in de Schrift die op de nabije toekomst gericht zijn.

Recensie NBD Biblion door ds. Jenno Sijtsma

... Maar dit boek wil vooral de christen informeren over wat er voor de komst van dat Koninkrijk allemaal staat te gebeuren en uitvoerig belicht de auteur de vele profetieën. Hij doet dat op een fascinerende en bemoedigende manier …

Recensie Uitdaging door Jacco Strijkel

‘Ik kan erg waarderen dat de auteur de teksten over de eindtijd dicht bij zijn lezers brengt. Op deze manier draagt het boek bij dat mensen zelf de profetieën gaan lezen en bestuderen en er verder onderzoek naar doen.’

Recensie De Waarheidsvriend door ds. M.A. Kuijt

‘…. verrassende doorkijkjes, zonder dat de schrijver pretendeert het laatste woord te hebben gesproken ofhet laatste, ontbrekende puzzelstukje te hebben gevonden. Wel is de schrijver er diep van overtuigd dat het meer dan tijd is om de Bijbel op het punt van de eindtijd intensiever te onderzoeken.’

Bladerversie

Of download de bladerversie als pdf.

 

Direct bestellen