Als de ramshoorn schalt

Cover Als de ramshoorn schaltDe sjofar, signaal voor de komst van de Messias

Het boek Als de ramshoorn schalt biedt een fascinerende speurtocht van Genesis tot Openbaring naar de achtergronden van de sjofar in de Bijbel. De sjofar ofwel ramshoorn is niet zomaar een bazuin, maar ontleent haar betekenis aan het offer van Abraham en de wetgeving op Sinai. De laatste bazuin bij de komst van de Messias is in feite een sjofar. Dit prachtig geïllustreerde boek geeft inzicht in de betekenis van de ramshoorn.

Abraham op de berg Moria
‘We hebben vuur en hout’, zei Isaak, ‘maar waar is het lam voor het offer?’ Abraham antwoordde: ‘God zal Zichzelf van een offerlam voorzien’.

De stem van God op de Sinai
‘Het geschal van de ramshoorn werd luider en luider. Mozes sprak, en God antwoordde met geweldig stemgeluid.’ Op de berg Sinai klonk de sjofar met bovenmenselijke kracht. God gaf hier Mozes geboden over het gebruik van de ramshoorn op nieuwjaar, Grote Verzoendag en jubeljaar.

Jericho en Babylon
Jericho stortte in nadat zeven priesters op de ramshoorn bliezen. Er zijn veel overeenkomsten tussen Jericho en Babylon, waarvan de razendsnelle val wordt beschreven in Openbaring.

De Messias op de olijfberg
‘Wat is het teken van Uw komst’ vroegen de discipelen aan Jezus toen ze op de Olijfberg waren. In Zijn antwoord vermeldt de Heer Jezus onder andere het blazen van een engel op de sjofar bij Zijn terugkeer.

In de synagoge
Grote Verzoendag (Jom Kippoer) wordt afgesloten met een lang aangehouden toon van de sjofar.

Recensie Kerkblad voor het Noorden

Op 9 maart schreef Janneke van der Molen een recensie van Als de ramshoorn schalt. Haar conclusie:
Een mooi uitgegeven, interessant boekje, echt de moeite van het lezen waard. De illustraties van verschillende kunstenaars zijn prachtig!

Recensie Dagblad van het Noorden door Job van Schaik

‘Nadere bestudering van details leidt vaak tot mooie ontdekkingen. Zo bestudeerde Klaas de Jong uit het Drentse Vledderveen voor zijn fraai uitgegeven boekje Als de ramshoorn schalt de verschijningsvormen van de ramshoorn in de Bijbel….. Helder beschrijft hij de achtergronden van de ramshoorn en de functies die het instrument in het Jodendom vervult…..’

Recensie sjofarexpert Michael Chusid (synagoge Los Angeles)

‘……He writes with sensitivity and respect for the Jewish traditions and teachings about shofar, then explains them in Christian terms………Indeed, the most important legacy of his scholarship may be the accurate translation of shofar in future Dutch Bibles and a better understanding of the ram’s horn that is shared by his faith and mine.’

ISBN: 978-90-818914-3-1
Uitvoering: 96 pagina’s, paperback met kleurenafbeeldingen en vragen voor Bijbelstudiegroepen
Prijs: € 15,95
Verzendkosten: € 1,95
Bij een bestelling van tenminste 5 exemplaren worden geen verzendkosten berekend.
Voor grotere bestellingen voor Bijbelstudiegroepen en dergelijke: prijs op aanvraag.

Inkijken