Boeken

De Bijbel lezen met rabbi Jezus

Luister met de Emmaüsgangers naar wat er in de Schriften staat over de Messias

In haar vierde boek over de Joodse wereld in de eerste eeuw legt Lois Tverberg uit hoe groot de culturele verschillen zijn tussen onze industriële westerse maatschappij en de oosterse maatschappij in de Bijbelse tijden. Tverberg laat zien wat ons in de weg zit om de Bijbel te begrijpen: de Griekse logica en ons individualisme.

Verder lezen


Een Bijbel zonder ziel?

Cover Een Bijbel zonder ziel

Liever de taal van het geloof dan gewone taal

De Bijbel in Gewone Taal maakt het de moderne mens makkelijk om de Bijbel te lezen. Maar daar is wel heel veel diepte in de tekst voor opgeofferd. Door in deze vertaling Psalm 16:10 te leggen naast Handelingen 2:27 wordt onmiddellijk zichtbaar dat er verbanden tussen Oud en Nieuw Testament zijn weggewerkt.

Verder lezen


Kristallnacht en Kamp Westerbork

Waarom zwegen we voor 1940 en wat ontbreekt er aan ons herdenken?

De meeste boeken over de holocaust gaan over de periode 1940-1945 toen de oorlog al was losgebroken. In dit boek neemt Klaas de Jong ons juist mee naar de periode 1933-1940. Aan de hand van krantenberichten probeert hij erachter te komen in hoeverre we destijds de Jodenvervolging konden voorspellen en hoe onze kerkelijke en politieke leiders met de (openlijk) beschikbare informatie omgingen.

Verder lezen


Zittend aan de voeten van rabbi Jezus

Leerlingen aan de voeten van hun Meester

In Zittend aan de voeten van rabbi Jezus, het boek dat voorafgaat aan Wandelen in het stof van rabbi Jezus, maakt u een fascinerende reis in de tijd van Jezus die u nieuwe inzichten en inspiratie oplevert. Ann Spangler en Lois Tverberg geven een kleurrijke beschrijving van die wereld met hun feesten, gebeden en discussies tussen rabbi’s.

Verder lezen


Van Blokzijl naar Sobibor

Cover Van Blokzijl naar Sobibor

Een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden acht leden van de familie De Horst uit Blokzijl weggevoerd en vermoord. Hun namen staan gegraveerd in een gedenksteen op de Algemene Begraafplaats, naast de Joodse begraafplaats aan het Slingerpad. We onthouden zo wel de namen, maar wie kent nog de verhalen over deze acht Blokzijligers?

Verder lezen


Wie kan Rachel troosten?

Cover: Wie kan Rachel troosten?Nachamu is een werkwoord

Na de beschrijving van de moord op de kinderen van Jericho lezen we in Mattheüs dat Rachel huilde om haar kinderen en zich niet wilde laten troosten. Dit boek gaat over het leven van Rachel, het lijden van het volk Israël en de troost van God voor Rachel.

Verder lezen


Het mysterie van de honingbij

klein_ISBN 9789082384031-voorkantHet mysterie van de honingbij is cadeauboek en wenskaart in één. Het boek beschrijft de wonderlijke eigenschappen van de honingbij en de samenwerking binnen een bijenvolk. Verder wordt de geschiedenis van de bijenteelt weergegeven en de imkerij in het land van melk en honing. Het boek bevat prachtige kleurenfoto’s, een loflied op de schepping (Psalm 19) en uitleg over de betekenis van honing in de Bijbel en over het gebruik om op Joods nieuwjaar (Rosj Hasjana) appels met honing te eten.

Verder lezen


Luisteren naar de taal van de Bijbel

voorkant-Luisteren_naar_de_taal_van_de_Bijbel-9789082384017Laat je leiden door de woorden zoals Jezus die leerde

In 61 lessen geven Lois Tverberg en Bruce Okkema de diepte weer van Bijbelse begrippen en kernwoorden als Heiligen van de Naam, Levend Water en de HEER zegenen. Ze doen dat op basis van betekenis en reikwijdte van die begrippen in de tijd dat de Heer Jezus leerde in de gebieden van Judea, Samaria en Galilea.

Verder lezen


Bijbelse toekomstverwachting

Omslag Bijbelse toekomstverwachting

Uitleg bij Daniël, Openbaring en Jezus’ rede op de Olijfberg

God Zelf moedigt ons aan om Zijn Woord te onderzoeken en geeft stukje bij beetje meer inzicht, is de ervaring van auteur Gerard de Lange, emeritus predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk. Zijn doctoraalscriptie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn over de verwoestende gruwel in Daniël en in de evangeliën is de basis voor dit boek dat een heldere en eenvoudige uitleg geeft van de eindtijd aan de hand van Daniël, Jezus’ rede over de laatste handelingen in de eindtijd en Openbaring.

Verder lezen


Elke nesjomme is een parel

Omslag Elke nesjomme is een parel

De lessen van rabbijn Jakob Friedrich

Rabbijn Jakob Friedrich is geboren in Duitsland in 1922. De Tweede Wereldoorlog loopt als een rode draad door zijn levensverhaal. Het eerste deel van Elke nesjomme is een parel vertelt hoe de rabbijn in België de Tweede Wereldoorlog overleefde en hoe G’d hem daarbij diverse malen de richting wees. Het tweede deel bestaat uit een reeks lezingen die Friedrich gaf over de Noachidische wetten die ook voor christenen gelden.

Verder lezen


Wandelen in het stof van rabbi Jezus

Cover Wandelen in het stof van rabbi JezusHoe Jezus’ Joodse woorden uw leven kunnen veranderen

In Wandelen in het stof van rabbi Jezus geeft Lois Tverberg ons de mogelijkheid plaats te nemen tussen Jezus’ 1ste eeuwse discipelen. Door te luisteren naar Zijn woorden in hun oorspronkelijke setting, winnen ze aan kracht en ontdekken we een extra dimensie die ons richting geeft op onze levenswandel met Jezus. Ken je Jezus’ Joodse denkwijze, achtergrond en uitdrukkingen, dan begrijp je ook precies waarom Zijn woorden zo vernieuwend waren en waarom Zijn discipelen alles opgaven om Hem te volgen.

Verder lezen en inkijken


Als de ramshoorn schalt

Cover Als de ramshoorn schaltDe sjofar, signaal voor de komst van de Messias

Het boek Als de ramshoorn schalt biedt een fascinerende speurtocht van Genesis tot Openbaring naar de achtergronden van de sjofar in de Bijbel. De sjofar ofwel ramshoorn is niet zomaar een bazuin, maar ontleent haar betekenis aan het offer van Abraham en de wetgeving op Sinai. De laatste bazuin bij de komst van de Messias is in feite een sjofar. Dit prachtig geïllustreerde boek geeft inzicht in de betekenis van de ramshoorn.

Verder lezen en inkijken


Zingen in de schaduw van de dood
Cover Zingen in de schaduw van de dood

Een persoonlijk reisverslag langs Poolse concentratie- en vernietigingskampen.

Arie van den Heuvel maakte onder leiding van rabbijn Lody van der Kamp een rondreis langs de concentratiekampen Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Majdanek en Chelmno. ‘Zingen in de schadiw van de dood’ is een indrukwekkend verslag van deze rondreis. Maar het boek gaat verder dan een reisverslag. De vraag of de Shoah ons als christenen iets te zeggen heeft, wordt ook behandeld.

Verder lezen en inkijken

 


Lilien tekent twaalf geloofshelden

Een dansende Mirjam, een huilende Jeremia, Aäron als hogepriester en David die met een slinger de reus Goliath te lijf gaat. Dat zijn vier van de twaalf geloofshelden in dit boek die in Jugendstil zijn getekend door Ephraïm Moshe Lilien. In de tekst naast de tekening (A4 formaat) vertellen de helden over hun leven. De combinatie van tekeningen vol symboliek en teksten in de ik-stijl geven een levendig beeld dat uitnodigt om je verder te verdiepen in het leven van deze personen.

Verder lezen en inkijken

 


De struikelstenen van Heidelberg

Leerboek voor christenen over Jodenhaat,
Israël en geloof na Auschwitz

Met een ‘struikelsteen’ (Stolperstein) kun je de plaats markeren waar een Jood woonde die in de gruwelijke ovens van de nazi’s is gecremeerd. De eerste struikelsteen in Nederland werd gelegd in Borne. Opvallend is dat plaatsen met grote reformatorische kerken zoals Kampen, Urk, Gouda, Hattem en Meppel actief zijn. Er is oprechte bewogenheid met de Joden die via Westerbork per trein enkele reis naar Auschwitz en Sobibor gingen. Maar is er in de protestantse kerken wel voldoende kennis over de achtergronden van de Jodenhaat? Zegt het leerboek van het Calvinisme, de Heidelberger Catechismus, iets over dit onderwerp?

Verder lezen en inkijken