Ochtend in Woerden met Tverberg en archeoloog

Plant Hope Israel Ministries organiseert op 20 juni met uitgeverij Toetssteen en evangelische boekwinkel De Hoeksteen een gebed- en studieochtend in Het Baken te Woerden. Lois Tverberg zal dan spreken over de Joodse wereld in de eerste eeuw en Jennifer Guetta over de Bijbel en archeologie. Beide hebben veel onderzoek gedaan in Israël en hebben boeiende ontdekkingen gedaan.

De toegang is gratis; ontvangst 9.30-10.00.

Je hart in vuur en vlam – de taal van het geloof

De Bijbel in Gewone Taal van het NBG maakt het de moderne mens makkelijk om de Bijbel te lezen. Maar staat er wel wat er had moeten staan? Door in deze vertaling Psalm 16:10 te leggen naast Handelingen 2:27 kun je dat snel beoordelen. De uitleg van Petrus past niet bij de vertaling van de psalmtekst.
Als je net als de Emmaüsgangers een brandend hart wilt hebben door het herkennen van Jezus in de profetieën lees dan ons nieuwe boek Een Bijbel zonder ziel?

Cover Een Bijbel zonder ziel

Lois Tverberg komt naar Nederland

Van DV 18 tot 22 juni komt Lois Tverberg, auteur van wandele in het stof van rabbi Jezus, Luisteren naar de taal van de Bijbel en Zittend aan de voeten van rabbi Jezus naar Nederland. Drie avondlezingen staan gepland in achtereenvolgens Zwolle, Nijkerk en Werkendam.

Tentoonstelling Pasen in Porselein

Van 2 tot 9 maart is in kerk De Haven (PKN) te Sondel een prachtige tentoonstelling van de porseleinen beelden van Joke Kant, auteur van Passie en Pasen in Porselein. Het door Toetssteen uitgegeven boekje van Joke Kant is verkrijgbaar bij de expositie en in de (christelijke) boekhandel.

Holocaustherdenking CvI in Nijkerk

Op 26 januari is er van 13 tot 15 uur een Holocaustherdenking in de Fonteinkerk te Nijkerk met als sprekers Luise Jacobs, ds Kees Sybrandi van stichting Boete en Verzoening en Klaas de Jong, auteur van Kristallnacht en Kamp Westerbork. De Jong zal het levensverhaal vertellen van Naphtali en Israel Meir Lau die uit Buchenwald werden bevrijd na een reeks wonderen. Israel Meir was nog maar acht jaar bij de bevrijding. Hij werd later opperrabbijn van Israël en voorzitter van Yad Vashem.

Judaica Bulletin over Kristallnacht en Kamp Westerbork

Wim Neevel schreef in het Judaica Bulletin van januari 2018 een recensie over Kristallnacht en Kamp Westerbork:

Kristallnacht en Kamp Westerbork is een goed geschreven boek met ook ontroerende geschiedenissen van hulp aan Joden.

Uitdaging uitdelen

In de krant Uitdaging van 15 december 2017 is een recensie van Zittend aan de voeten van rabbi Jezus geschreven door Jacco Stijkel. Hij noemt het een verfrissend boek:

Door de fijne schrijfstijl blijf je dit boek ook lezen […] Zelf vind ik bijvoorbeeld het hoofdstuk over het Koninkrijk van God sterk. Juist omdat daar weer die balans is te vinden: niet alleen een toekomstgericht koninkrijk […] Maar dat het gaat om een genadig God en gehoorzame volgelingen.

De krant is gratis beschikbaar om uit te delen in kerken en boekhandels.

Ds. Jenno Sijtsma ziet in het kapot slaan van de ramen van restaurant HaCarmel in Amsterdam een actuele link naar het boek Kristallnacht en Kamp Westerbork. In 1938 werden in de Kristallnacht overal in Duitsland ramen van Joodse winkels en woningen ingeslagen. Destijds reageerde onze overheid heel terughoudend op de vernielingen in het buurland. Sijtsma schrijft in zijn recensie:

De auteur Klaas de Jong heeft het aangedurfd een boek te publiceren waarin hij uitsluitend verslag doet van krantenberichten vanaf de jaren dertig in Nederland met betrekking tot de Jodenvervolging en speciaal de Kristallnacht […] Maar bovenal en dat is bijna luguber te lezen, vernemen we van de terughoudendheid van onze regering met betrekking tot de wandaden van de Duitsers.

Sijtsma beveelt het boek aan voor middelbare scholen en catechisatie om te leren van de geschiedenis.

 

Boek voor voorzitter Yad Vashem

Op 8 november 2017 overhandigde auteur Klaas de Jong in de Uilenburger Synagoge zijn boek Kristallnacht en Kamp Westerbork aan David Simon, voorzitter van de stichting Vrienden van Yad Vashem en bestuurslid van de synagoge. Op deze bijeenkomst overhandigden de regisseur van de KRO-documentaire Het spoor naar Auschwitz een film aan de ambassadeur met als bestemming Yad Vashem in Jeruzalem. Frank van der Linden en  regisseur Gisèla Mallant namen een exemplaar van het boek in ontvangst als inspiratiebron voor een volgende docu. Het spoor naar Auschwitz was geïnspireerd op de vraag van paus Franciscus waarom de spoorrails naar Auschwitz niet werden gebombardeerd. Het boek Kristallnacht en Kamp Westerbork gaat in op de vraag waarom alle regeringen en kerkleiders zwegen na de Kristallnacht in 1938. 

Steenwijker Courant over Kristallnacht

In de Steenwijker Courant van 10 november 2017 verscheen een interview over twee volle bladzijden met de auteur van Kristallnacht en Kamp Westerbork.