Indekerk.be over boek Lois Tverberg

Op de website van Evangelische VolwassenWerking is een recensie geplaatst van Wandelen in het stof van rabbi Jezus. Maarten Hertoghs, voorganger van de Evangelische Kerk in Kuurne (BE), concludeert:

Dit boek is leesbaar voor een breed publiek. Het is, mijns inziens, toegankelijk geschreven en leest vlot. Elk hoofdstuk begint met een anekdote als inleiding. Aan het einde van elk hoofdstuk zijn er enkele vragen, onder de titel: ‘Wijsheid voor de weg’. Het zijn vragen die de lezer uitdagen om de theorie in de praktijk om te zetten. Wie wil, kan er dus een intensieve wandeling van maken!