Aanbeveling Holocausteducatie

De website Holocausteducatie beveelt ons nieuwe boek Kristallnacht en Kamp Westerbork aan voor het onderwijs,