Bijbelse toekomstverwachting

19,90

Bijbelse toekomstverwachting licht niet alleen het boek Daniël en Jezus’ rede over de laatste handelingen in de eindtijd toe, maar behandelt ook alle hoofdstukken van Openbaring. Auteur Gerard de Lange gebruikt daarbij mooie beelden ter verheldering, zoals de steen die in de vijver wordt gegooid. Als watergolven vanuit een steen in Jeruzalem gaat het Evangelie naar de einden der aarde om terug te keren tot waar ze ontstonden: in Jeruzalem.

SKU: 978-90-818914-7-9 Categorie:

Beschrijving

Dit boek is leverbaar vanaf september 2014. Tijdens de voorbestelling betaalt u 17,50 euro in plaats van 19,90 euro.

Uitleg bij Daniël, Openbaring en Jezus’ rede op de Olijfberg

Als Zijn discipelen vragen naar de voleinding van de wereld en Zijn komst, gaat Jezus zitten op de Olijfberg. Hij neemt de tijd voor dit belangrijke onderwerp. Opmerkelijk is dat Jezus in Zijn antwoord verwijst naar de profeet Daniël en Zijn volgelingen waarschuwt om waakzaam te blijven.

God Zelf moedigt ons aan om Zijn Woord te onderzoeken en geeft stukje bij beetje meer inzicht, is de ervaring van auteur Gerard de Lange, emeritus predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk. Zijn doctoraalscriptie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn over de verwoestende gruwel in Daniël en in de evangeliën is de basis voor dit boek dat een heldere en eenvoudige uitleg geeft van de eindtijd. Bijbelse toekomstverwachting licht niet alleen het boek Daniël en Jezus’ rede over de laatste handelingen in de eindtijd toe, maar behandelt ook alle hoofdstukken van Openbaring.

De auteur gebruikt daarbij mooie beelden ter verheldering, zoals de steen die in de vijver wordt gegooid. Als watergolven vanuit een steen in Jeruzalem gaat het Evangelie naar de einden der aarde om terug te keren tot waar ze ontstonden: in Jeruzalem.

Prof. dr. J. Hoek, hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Groningen en de Evangelische Theologische Faculteit Leuven en lector aan de Christelijke Hogeschool Ede, schrijft in zijn nawoord bij dit boek:

[…] een inhoudsrijke studie ter tafel over de toekomstverwachting van de christelijke gemeente en het leven in de eindtijd […] de kracht ervan ligt in een heldere uitleg van vele perikopen in de Schrift die op de nabije toekomst gericht zijn.